سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
خداوند ـ عزّوجلّ ـ، پایبندی به برادریِ دیرین را دوست می دارد . پس بر آن، مداومت کنید . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
وحی منزل